Kontakt

Zarządzanie i administracja nieruchomości, wynajem lokali
ADMIROM Roman Fąs

ul. Polanka 7D
61-131 Poznań
tel. 611 023 490
tel. kom. 607 447 510
e-mail: biuro@admirom.pl

 

 

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 jest Admirom.